Utbildning

Ingesunds musikskola (senare Musikhögskola), tvärflöjt 2 år

Kungliga musikhögskolan, flöjtpedagog 3 år och sång

Kungliga musikhögskolan, solosång 2 år

Operahögskolan, fortbildning 1 år

Musikkonservatoriet i Köpenhamn, solosång 1 år

Mozarteum i Salzburg, 3 sommarkurser för Vagn Thordal, Renata Tebaldi och Christa Ludwig