Körledare/körpedagog

Som dirigent har jag dirigerat oratorier, opera och konserterat med 15 olika körer; elitkörer, kyrkokörer, damkörer och manskörer, t.ex:

 • Körerna i St: Jacobs kyrka i Stockholm; Gosskören, Flickkören och Ungdomskören, som vikarierande körledare.
 • Akademiska kören.
 • Drottningholmsteaterns kör som ansvarig för instudering under flera somrar på 80-90 talet, samt ”andre dirigent” under föreställningar.
 • KFUM:s manskör
 • Pax Mariae, Mariefreds kyrkas konsertkör.
 • Vokalensemblen Ad Astra, Gävle
 • Damkören Concentus, Sandvikens församling, vikarierande körledare.
 • Stefanoskören, Uppsala Domkyrkoförsamling, vikarierande körledare.

Min repertoar är mycket bred, från renässansmusik och barockmusik genom romantisk musik till nykomponerad musik, samt populärmusik.

Som dirigent har jag förutom konserter a cappella eller med mindre instrumentbesättningar dirigerat oratorier för kör, solister och orkester som Bachs H-mollmässa, Mozarts Requiem, Faurés Requiem, Bruckners E-mollmässa, Carl Orffs Carmina Burana, Respighis Juloratorium, Romans Den Svenska Messan, olika mindre mässor och oratorier samt operan Orfeus av Gluck i en fullt scenisk uppsättning. Med körer har jag även genomfört konserter med Tommy Nilsson, Tomas Di Leva samt musikalkonserter.

Lärare i kördirigering och körpedagog

Under 80-90 talet reste jag runt i Sverige och arbetade pedagogiskt och konsertant med körer tillsammans med vokalensemblerna Kammarkvintetten/Kammarkvartetten och Manskvartetten. Så småningom reste jag själv i Rikskonserter och olika studieförbunds regi och arbetade pedagogiskt med körer och dess körledare, samt höll körledarkurser. Så småningom engagerades jag av olika enskilda körer och jag har arbetat med utveckling av många körer och körledare. Jag har som lärare genomfört kördirigentkurser och körkurser i Sverige, Norge och Finland (bl.a.Sibeliusakademin). Jag har varit lärare i kördirigering på Birkagårdens musiklinje och Geijerskolans kyrkomusikerutbildning.

Ensembleledare och ensemblesångare

 • Lamentabile Consort, vokalensemble med 5 manliga sångare, som under 14 år turnerade i stora delar av världen.
 • Stockholms Barocksolister, solistkvintet/ensemble. Medlemmar: Susanne Rydén, Annika Hudak, Mikael Bellini, Jan Strömberg och undertecknad.
 • Kammarkvintetten/Kammarkvartetten, vokalensembler (SATB) som både konserterade och jobbade pedagogiskt med körer och körledare i Sverige.
 • Manskvartetten, samma upplägg som Kammarkvintetten/Kammarkvartetten men med konserter och pedagogiskt arbete med manskörer och dess ledare i Sverige.

Jag har som ledare och sångare genomfört ett stort antal inspelningar på Sveriges Radio, skivinspelningar och TV-inspelningar.

Körsångare

Jag började sjunga i gosskör som sexåring i Västerås Domkyrkas gosskör. När vi killar kom i målbrottet så flyttades vi succesivt ned i stämmorna, och jag blev till slut bas. Jag fick individuella sånglektioner från tidig ålder.

Exempel på körsång:

 • Västerås Domkyrkas gosskör, från 6 årsålder (Bror Samuelsson).
 • Radiokören (Eric Ericsson).
 • Kammarkören (Eric Ericsson).
 • Bachkören (Anders Örhvall),
 • KFUMs Kammarkör (Dan-Olof Stenlund)
 • Storkyrkans kör (Gustaf Sjökvist).

Jag slutade som körsångare i mitten på 80-talet när jag satsade på en karriär som sångsolist och dirigent, men fortsatte som ensemblesångare.