Start

Sångsolist, dirigent/körledare, sångpedagog, körpedagog

Efter en lång karriär som opera / konsertsångare och dirigent minskar jag mitt aktiva musicerande för att mer kunna dela med mig av mina erfarenheter som pedagog. Jag tar också dirigentuppdrag.

Medlem i Svenska sång- och talpedagogförbundet.

Som sångsolist har jag sjungit i 60 musikdramatiska produktioner, opera och musikal.

Jag har sjungit över 2000 konserter; konsertanta operor, oratorier, mässor och solokonserter samt medverkat på skivor, Radio och TV-produktioner.

Jag har inte varit verksam i Stockholm de senaste åren och tar återigen emot sångelever i Stockholm. I mån av tid har jag tidigare gett privata sånglektioner i över 25 år till professionella och amatörer.

Som dirigent har jag dirigerat oratorier, opera samt konserterat med 15 olika körer, elitkörer, kyrkokörer, damkörer och manskörer.

Jag har jobbat som körpedagog med röstutveckling, intonation och interpretation i Sverige, Norge och Finland.