Kyrkomusikerakuten

Elisabet Sköld och jag (Olle Sköld) erbjuder oss att vikariera som kyrkomusiker.

Elisabet Sköld är kyrkomusiker, musikdirektör, pianist och kompositör och erbjuder vikariat som organist och pianist vid Gudstjänster, förrättningar och konserter. Hon har 25 års erfarenhet som kyrkomusiker i olika församlingar. Elisabet spelar all typ av musik, klassiskt, jazz och populärmusik. Hon är även en bra sångerska samt erfaren pianopedagog och undervisar i orgelspel. Elisabet är utbildad på Musikhögskolan och Sköndals högskola.

Olle Sköld är körledare. (Se fliken ”Körledare/körpedagog” m.m. på hemsidan.)

Vi har genomfört många konserter och Gudstjänster tillsammans och har även tillsammans satt upp musikaler och profana konserter. Vi trivs med att samarbeta och kompletterar varandra på ett fruktbart sätt.

Vi har ett mycket stort kontaktnät om musiker och solister behöver engageras.

Vi bor i Stockholm.

Vi har i flera församlingar delat på en tjänst, där Elisabet spelat och Olle varit körledare, men även sångare och sångpedagog. Givetvis går det bra att bara engagera en av oss

En fördel för församlingen är att ni inte behöver anställa oss utan engagerar oss för den tid vi kommer överens om. Formellt arbetar vi som konsulter och fakturerar genom eget företag.

När vi delat på en tjänst finns också fördelen för församlingen att ni får två musiker som är experter på, och brinner för sina respektive instrument.

Vi erbjuder oss – en av oss eller bägge – att vikariera för kortare eller längre tid, från någon enstaka Gudstjänst, förrättning eller körrepetition till att vikariera ett eller flera år.